.


Az önellenőrzés részletes szabályait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 49-51. §-ai tartalmazzák. Az önellenőrzések nyilvántartása törvényi kötelezettség.

Szabályzat komplex csomag - kedvezményesen

Önellenőrzési nyilvántartó

Évente többször ismétlődő fontos feladat.

Abban az esetben, ha az adózó első alkalommal helyesbíti az adott bevallás adott kötelezettségét vagy támogatását, úgy az önellenőrzési pótlék mértéke a késedelmi pótlék 50 százalék. Amennyiben a magunk kárára tévedtünk, úgy nem kell pótlékot fizetni.

Tudástár - Törvény >>>

Az Önellenőrzési nyilvántartó ára: Árlista

Egyszerüen, gyorsan feltölthető tartalommal, akár évekre visszamenőlegesen is. Tartalma >>>

Miért kellene nyilvántartanod az önellenőrzött tételeket? Néhány ok amiért >>>

A rendelési adatok beküldése és az ellenérték átutalása után e-mailben küldjük meg.

A megrendelési űrlaphoz >>>

cegiranytu.hu         - az üzleti megoldások         tárháza


További oldalaink, írásaink

Ha kérdezni szeretnél, akkor látogasd meg a Cégiránytű tanácsadó oldalunkat!

Cégiránytű tanácsadó >>>

Az Önellenőrzési nyilvántartó tartalma:

Az Önellenőrzési nyilvántartó két részből áll. Az egyedi nyilvántartó a bevallási időszakonként és adónemenként kimutatott, szövegesen is megindokolt önellenőrzés dokumentumának előállítására szolgál. Az összesítő pedig az időrendi sorrendben végrehajtott önellenőrzések rögzítését segíti elő.

Vissza az elejére >>>

A megrendelő laphoz >>>

Miért fontos az önellenőrzött gazdasági eseményeket nyilvántartani?

Az önellenőrzés részletes szabályait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 49-51. §-ai tartalmazzák. Az önellenőrzések nyilvántartása törvényi kötelezettség.

A felhasználó az Önellenőrzési nyilvántartó alkalmazásával sok időt takaríthat meg, gyorsabban eleget tud tenni a kötelező nyilvántartási feladatok ellátásának.

Tucatnyi paraméter nyilvántartásáról van szó, amelyek egy egységes, esztétikusan és felhasználóbarát módon megszerkesztett segédletbe kerülnek kimutatásra. Számos beépített képlet segíti a kitöltést. Figyelmeztető megjegyzések támogatják a jogszabály helyes alkalmazását.

A megrendelő laphoz >>>

Tudástár:

Az Önellenőrzési nyilvántartóval kapcsolatos tudnivalók

Az Önellenőrzési nyilvántartó a jogszabályban előírt feltételek alapján került megtervezésre.

A nyilvántartásból ki kell tűnnie az eredeti bevallási kötelezettség és a helyesbítés időpontjának, a helyesbített adó, költségvetési támogatás alapjának és összegének. A nyilvántartáshoz mellékelni kell a helyesbítés szöveges indokolását, valamint az önellenőrzési pótlék számítását. A nyilvántartást és a helyesbítés bizonylatait az elévülési időn belül meg kell őrizni.

Az önellenőrzés részletes szabályait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 49-51. §-ai tartalmazzák.

Az önellenőrzéshez pótlékfizetési kötelezettség is kapcsolódhat. Az önellenőrzési pótlékkal kapcsolatos szabályok az Art. 168-169. §-aiban találhatók.

Abban az esetben, ha az adózó első alkalommal helyesbíti az adott bevallás adott kötelezettségét vagy támogatását, úgy az önellenőrzési pótlék mértéke a késedelmi pótlék 50 százaléka, ugyanazon költségvetési kapcsolat ismételt önellenőrzése esetén – amennyiben ahhoz önellenőrzési pótlék is kapcsolódik – az önellenőrzési pótlék mértéke a késedelmi pótlék 75 százaléka. Nincs jelentősége annak, hogy esetleg a korábbi önellenőrzésnél nem terhelte önellenőrzési pótlék az adózót.

A pótlékot a bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól

* magánszemély jövedelemadója esetében az önellenőrzés benyújtásáig,

* egyéb esetben az önellenőrzés nyilvántartásba történő bejegyzéséig

kell felszámítani.

Ha az adózó az adóját az eredeti esedékességkor hiánytalanul megfizette és ezért az önellenőrzés pótlólagos adófizetést nem eredményez, akkor az önellenőrzési pótlék összegét az általános szabályok szerint kell meghatározni, de az 5000 forintot (magánszemély esetében 1000 forintot) meghaladó összeget nem kell bevallani és nem kell befizetni.

Abban az esetben, ha azért nem keletkezik pótlólagos adófizetési kötelezettség, mert a bevallani és befizetni elmulasztott adó a következő adó-megállapítási időszakban levonható adónak minősült volna, úgy az önellenőrzési pótlék összege nem haladhatja meg a két bevallási időszak közötti időre felszámítható késedelmi pótlék összegét.

A megrendelő laphoz >>>

Vissza az elejére >>>

Görgesd a terméklistát!

Partner linkek

Termékbörze

Vissza az elejére

Partnerfelület


Vissza az elejére